BloGoLod Főoldal ►► Munka ►► A távolléti díj 2015 ös összege mitől függ? Kinek jár és hogyan?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A távolléti díj 2015 ös összege mitől függ? Kinek jár és hogyan?


A távolléti díj 2015 –ben is fog érinteni minden dolgozót valamilyen formában. Ugyanis távolléti díj illeti meg a dolgozót azokban az esetekben, amikor tényleges munkát nem végez.

Gondolhatunk itt többek között a szabadság, a betegszabadság, a gyermekápolási szabadság eseteire. A távolléti díj számításának a módszere nem olyan régen változott, ráadásul pozitív irányba mozdulva el. Gondolunk itt arra, hogy a módosítást követően a távolléti díj összeg nem térhet el, a munkán kívül töltött napokra, a rendes munkában töltött napokéitól. Régebben ugyanis gyakran előfordult, hogy a távollét idejére kapott díj kevesebb volt, mint a munkavégzés idejére kapott bér, illetve az sem volt ritka, hogy a távolléti díjnak az összege is hol kevesebb volt, hol több, köszönhetően, az akkor használt számítási módszernek, amely a hónapok hosszát, illetve az adott hónapban lévő napok számát, is fegyelembe vette. Most pedig nézzük meg, hogy mit is kell tudnunk a távolléti díj 2015. évi szabályairól.Fentebb már jeleztük, hogy a távolléti díj azokra az időszakokra jár, amikor a munkavállaló nem végez tényleges munkát. A távolléti díj számításakor figyelembe kell venni, az alapbért, és a pótlékátalányt, illetve teljesítménybérezés esetén, a teljesítménybért, és a bérpótlékot. Az esedékesség időpontja, a távollét kezdeti időpontja, illetve végkielégítés esetében, a munkáltatói felmondás közlésének az időpontja, egyes esetekben a munkaviszony megszűnésének az időpontja.

Maga, a távolléti díjnak az összege, a következőképpen kerül kiszámításra. A havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával. Ezt kell alkalmazni abban az esetben, amikor a távolléti díj megállapítása alapbér, és pótlékátalány figyelembe vételével történik.
Ettől eltérő, a teljesítménybérezés esetén történő, távolléti díj kiszámítása. A számítás alapjául a megelőző 6 hónap kifizetett teljesítménybér, és bérpótlék szolgál. Teljesítménybérezés esetében, a távolléti díj számítása során az alapbért figyelmen kívül kell hagyni. A teljesítménybért az egy órára járó távolléti díj kiszámításakor úgy kell figyelembe venni, hogy az irányadó időszaki rendes munkaidőre járó teljesítménybér összegét osztani kell az irányadó időszakban rendes munkaidőben teljesített és teljesítménybérrel díjazott órák számával. A bérpótlékokkal kapcsolatosan pedig a következők az irányadók. A vasárnapi pótlékot akkor lehet figyelembe venni egy dolgozónál, amennyiben az, az irányadó időszakban, a vasárnapok legalább egyharmadán dolgozott.Az éjszakai pótlékot, és a műszakpótlékot, akkor lehet figyelembe venni a távolléti díj számításánál, amennyiben a munkavállaló, az irányadó időszak alatt, a beosztás szerinti munkaidejének legalább 30 %-át, éjszakai pótlékra, illetve műszakpótlékra jogosító időszakban végezte. Ügyelet és készenlét esetén kapott bérpótlék- hasonlóan a fentiekhez-, abban az esetben kerülhet beszámításra, amennyiben az érintett dolgozó, az adott hónapban legalább 96 órát töltött ügyeletben, illetve készenlétben.              

 

Oldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.

*

***