BloGoLod Főoldal ►► Közszolgáltatások ►► Iskolai beiratkozás feltételei 2013-ban - a 2014-es év nem hoz nagy változást
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iskolai beiratkozás feltételei 2013-ban - a 2014-es év nem hoz nagy változást

 

Iskolai beiratkozás feltételei 2013-ra - Az iskolarendszerrel kapcsolatban történt változások nagy visszhangot váltottak ki mind a politika területén, mind a társadalomban.
Talán nincs is olyan változás, amellyel mindenki egyetértene. Fakadjon az a lehető legjobb szándékból, és a bevezetés is történjen a legprofesszionálisabban, akkor is akadnak olyan negatív hangok, amelyek helytelennek, rossznak, feleslegesnek, stb. ítélik azt meg. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a gyakorlatba való átültetés mutatja meg valaminek a hasznos, illetve haszontalan voltát. A puding próbája az evés. Az oktatás területén történt reform szükséges voltát, illetve a megújítás irányának, és az alkalmazott módszernek a helyes voltát is a jövő, illetve a gyakorlat mutatja meg.

Az oktatás területén a legnagyobb változást a fenntartó személyének a változása hozta. Ugyanis 2013. január 01-től nem az önkormányzatok az fenntartók, hanem az állam, illetve az állam nevében eljáró önállóan gazdálkodó szervezet, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, melyet a kormány a feladat elvégzésére 2012. szeptember 01-én alapított. Lényegében minden olyan oktatási-nevelési intézmény átkerült a Klebelsberghez, amely nem egyházi, vagy alapítványi fenntartásban volt. Fontos, hogy különválasszuk a működtető és a fenntartó fogalmát. Jellemzően a működtetők továbbra is az önkormányzatok, amelynek velejárója, hogy őket érintik a dologi kiadások, az intézmények épületeinek karbantartása, felújítása, míg a fenntartót érintik a pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők munkabérét finanszírozza.A változások nem álltak meg a fenntartó személyének megváltozásánál. Fontos változások történtek az elsősök beiratkozásával kapcsolatosan is. A legfontosabb változás a gyermekek tankötelessé válásának dátumában történt. A 2013/2014-es tanévtől kezdve a gyermekek nem akkor válnak iskolaérettekké, ha az aktuális év május 31-ig betöltötték a 6. életévüket, hanem akik augusztus 31-ig töltik be a 6. életévüket. Ennek az lett a következménye, hogy a 2013/2014-es tanévre 25 %-kal több gyermek iratkozott be, mint a régi módszer szerint tette volna. Ennek következtében több iskolában is az a probléma alakult ki, hogy csak komoly nehézségek árán tudták fogadni a gyerekeket, jellemzően úgy, hogy plusz osztályokat indítottak, melynek a technikai hátterének a megteremtésében kis feladat elé állította az iskolákat. Az iskolai beiratkozás feltételei 2013 -ra a következők. Alaphelyzetben minden gyermeket abba az iskolába kellett beíratni, amelyhez a lakhelye szerint tartozik a gyermek, amitől csak akkor lehetett eltérni, ha az iskola nem tudta fogadni a túljelentkezés miatt a gyermeket. Abban az esetben mehetett például választott iskolába a gyermek. Továbbá kötelező volt beíratni minden olyan gyermeket, aki 2013. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. A beiratkozáshoz a következő okmányokra volt szükség. A szülő és a gyermek lakcímkártyájára, a szülő személyi igazolványára, a gyermek TAJ kártyáját, és személyi azonosítóját. A jelentkezéseket az iskola igazgatója bírálja el, mely döntéssel szemben jogorvoslatért a Klebelsberg Központ illetékes igazgatójához lehet fordulni.
 

 

Oldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.

*

***