BloGoLod Főoldal ►► Kérdések és válaszok ►► Meddig jár fogyatékossági támogatás - mikor, kinek és hogyan?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meddig jár fogyatékossági támogatás - mikor, kinek és hogyan?

 

Cikkünkben arra szeretnénk választ találni, hogy meddig jár fogyatékossági támogatás, illetve ezt mikor, hogyan és meddig lehet igényelni. Az egész világon növekszik azoknak a száma, akik valamilyen fogyatékossággal kénytelen élni.

Sajnos ez a folyamat hazánkban is tetten érhető. Elég, ha megnézzük azoknak a magas számát, akik valamilyen rokkant ellátásban részesednek. A fogyatékkal élők élete soha nem volt könnyű Magyarországon, de a 2008-as gazdasági válság tovább mélyítette azt a szakadékot, amely elválasztotta őket attól a világtól, amelyben az ép, egészséges emberek élnek. Az állam feladata, hogy segítse azokat a polgárokat, akik fogyatékosságuk miatt kerültek nehéz helyzetbe. Az állam ezt a feladatát több féle eszközzel is igyekszik teljesíteni, melyek közül az egyik a fogyatékossági ellátás. Kinek, mikor, hogyan és meddig jár fogyatékossági támogatás? Ezekre a kérdésekre igyekszünk most választ adni.Meddig jár?

Meddig jár fogyatékossági támogatás? Addig, amíg a súlyosan fogyatékosság állapota fennáll, amit az 5 évente sorra kerülő felülvizsgálaton dönt el az orvos, kivéve azt a helyzetet, amikor a jogosult állapota visszafordíthatatlannak minősül, mert akkor nem kell felülvizsgálatra jelentkezni. Természetesen, ha a jogosult egészségi állapotában javulás áll be, azt köteles jelenteni a folyósító szervnek.

Kinek jár?

Kinek jár a fogyatékossági támogatás? Alaphelyzetben minden olyan 18. életévét betöltött magyar állampolgárnak, illetve azoknak a személyeknek, akik Magyarország területén letelepedett, vagy bevándorolt státuszban tartózkodnak, illetve akiket hontalanként ismertek el, és súlyos fogyatékossággal rendelkeznek.

Mikor jár?

Mikor jár fogyatékossági támogatás? A támogatás jár abban az esetben, ha a látási fogyatékos, akinek a látási képessége teljesen, és helyrehozhatatlanul megszűnt, illetve olyan minimális látási maradvánnyal rendelkezik, hogy tapintó-halló életmód folytatására kényszerül. Szintén jár a támogatás annak a személynek, akinek a hallása olyan mértékű romláson esett át, hogy a beszédhangot még segédeszközök igénybevételével sem képes meghallani, feltéve, ha a hallás romlása 25. életévének betöltése előtt következett be, vagy ha az érthető beszédre is képtelen.Továbbá jár az értelmi fogyatékos személynek, ha a károsodás genetikai okra, vagy a szüléssel kapcsolatos traumára, illetve magzati rendellenességre vezethető vissza, illetve 14. életév betöltését megelőzően történt betegség következtében kialakuló értelmi fogyatékosság mértéke középsúlyos, vagy annál nagyobb mértékű. Jogosult még a támogatásra az autista személy, akinek az állapota az autonómia-tesztek alapján középsúlyos, illetve súlyos, a mozgásszervi fogyatékosnak, ha a helyváltoztatáshoz a törvény által előírt segédeszközökre van szüksége. Végül, de nem utolsó sorban, annak a személynek is jár, akinek a kromoszóma-rendellenessége súlyosnak, illetve középsúlyosnak mondható. A pozitívan elbírált igénylés esetén a támogatás az igénylés benyújtásának hónapjának első napjától jár. A támogatás összege a fogyatékosság fajtájától függően fix 19.500 Ft, illetve 24.000 Ft

Hogyan jár?

Hogyan jár a fogyatékossági támogatás? Az igényléshez ki kell tölteni a "Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására" című nyomtatványt, melyet a lakcím szerint illetékes Magyar Államkincstár igazgatóságon lehet benyújtani, illetve a megyei kormányablakoknál. A kérelem mellé csatolni kell a fogyatékosságot igazoló igazolásokat, dokumentációt, illetve a házi orvos által kiállított orvosi beutalót. Az igénylést személyesen és postán is el lehet juttatni az igazgatóságra. Személye leadás esetén be kell mutatni a személyi igazolványt és a lakcímkártyát is az ügyintézőnek, postai küldés esetén ezeknek a fénymásolatát. A beküldött, leadott igénylés, illetve a dokumentáció átküldésre kerül a Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervéhez, ahol megállapítják, hogy az igénylő súlyosan fogyatékosnak minősíthető-e. Amennyiben a dokumentáció nem alkalmas ennek eldöntésére, akkor a szakértői bizottság szakvizsgálatra utalhatja be az igénylőt.          

 

Oldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.

*

***